Πολιτιστικός Σύλλογος Βρισαγωτών Λέσβου Αθήνας

Διευκρίνιση σε ότι αφορά τα αναπτυξιακά έργα των τελευταίων ετών στην περιοχή της Βρίσας

Σε πρόσφατη επιστολή του Πολιτιστικού Συλλόγου Βρισαγωτών Λέσβου Αθήνας προς το δήμαρχο Δυτικής Λέσβου αναφέραμε ότι στην περιοχή μας δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε ένα έργο βασικής υποδομής ή αναπτυξιακό τα τελευταία πενήντα χρόνια. Σκοπός της επιστολής ήταν να αναδείξουμε τα σημερινά προβλήματα της Βρίσας και της ευρύτερης περιοχής. Σίγουρα κάποια προϋπήρχαν αλλά τώρα επιδεινώθηκαν. Προς απάντηση στην ιστοσελίδα κάτω από το πλάτανο ο Βασίλης Ψαριανός παλιός πρόεδρος του Συλλόγου μας αναλύει και τεκμηριώνει την συγκεκριμένη πρόταση.

“Αγαπητέ Στρατή

Διάβασα τις παρατηρήσεις σου που αναφέρονταν στο περιεχόμενο της επιστολής που έστειλε ο Σύλλογος Βρισαγωτών Αθήνας στον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου.

Θέλω, για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις, να  διευκρινίσω κάποια πράγματα που έχουν  σχέση με την αναφορά του Συλλόγου   ότι στην περιοχή μας « δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένα έργο βασικής υποδομής ή αναπτυξιακό έργο τα τελευταία πενήντα χρόνια», στην οποία αναφορά  εστίασες την διαφωνία σου παραθέτοντας, μάλιστα- προκειμένου να στοιχειοθετήσεις την αντίθετη άποψή σου-και  μια ευάριθμη σειρά έργων που πραγματοποιήθηκαν στην διάρκεια της  περασμένης πεντηκονταετίας.

Επειδή και η προσωπική μου άποψη-την οποίαν  έχω, επανειλημμένα, υποστηρίξει στα κείμενά μου, τόσο στον ΑΝΤΙΛΑΛΟ, όσο και στον ημερήσιο Τύπο της Μυτιλήνης- είναι ταυτόσημη με αυτήν του Συλλόγου, θεώρησα ότι είναι χρήσιμο να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε και τι σημαίνουν οι  έννοιες  «έργα βασικής υποδομής ή αναπτυξιακά έργα».

Ασφαλώς δεν εννοούμε τις «στοιχειώδεις υποδομές» που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση κοινών, καθημερινών  αναγκών των κατοίκων και οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση κάποιας κανονικότητας στην ζωή των κατοίκων μιας περιοχής, όπως είναι αυτές οι παρεμβάσεις στις οποίες αναφέρθηκες, οι οποίες και γνωστές είναι και χρήσιμες και καθόλου αμελητέες, αλλά δεν είναι αυτές που φέρνουν- και δεν έφεραν- την οικονομική ανάπτυξη σε έναν τόπο.

Εννοούμε- και πιστεύω ότι τα αυτό εννοεί και ο Σύλλογος- με τον όρο «έργα βασικής υποδομής- αναπτυξιακά έργα» τα μεγάλα τεχνικά έργα που θα αναβαθμίσουν συνολικά την περιοχή μας και θα δημιουργήσουν αναπτυξιακό περιβάλλον, ήτοι θα δημιουργήσουν πολλές θέσεις απασχόλησης, θα αυξήσουν τις δυνατότητες για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής, θα προσφέρουν  περισσότερες ευκαιρίες  για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και θα συμβάλλουν, τελικά, στην ανάπτυξη και  την πρόοδο στην περιοχή μας ανακόπτοντας την φθίνουσα οικονομική πορεία της και την συρρίκνωση του πληθυσμού της.

Και συγκεκριμένα, τέτοια έργα, τα οποία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στην  περιοχή Βρίσας- Πολιχνίτου,  είναι:

1. Η εκμετάλλευση των ιαματικών ιδιοτήτων και της γεωθερμικής ενέργειας των θερμοπηγών Πολιχνίτου.

2. Η κατασκευή του φράγματος στην  Λαγκάδα ( υπάρχει σχετική μελέτη).

3. Η κατασκευή του παραλιακού δρόμου Πλωμαρίου- Μελίντας- Βατερών ( υπάρχει μελέτη).

4. Ο βιολογικός καθαρισμός Πολιχνίτου-Βρίσας- Βατερών( σε εκκρεμότητα επί είκοσι χρόνια).

5. Η αξιοποίηση των ανενεργών ελαιοτριβείων Βρίσας κατά το πρότυπο του Πολύκεντρου Πολιχνίτου και του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Αγίας Παρασκευής  ( παλιά πρόταση του Συλλόγου και διάβημα στην πρώην Αγροτική Τράπεζα και στο Υπουργείο Αιγαίου).

6. Η συνέχιση και ολοκλήρωση της ανασκαφής και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Αγίου  Φωκά. Αποκατάσταση Παλιόπυργου. Εξασφάλιση της επισκεψιμότητας του μνημείου.

7. Η συνέχιση της ανασκαφής στον χώρο των παλαιοντολογικών λειψάνων-κατασκευή παλαιοντολογικού Μουσείου.

8. Διεύρυνση- αναβάθμιση (σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία) του λιμανιού στον Άγιο Φωκά.

Περισσότερα και αναλυτικότερα προσεχώς.

Βασίλης Ψαριανός”

Please follow and like us:

Αφήστε μια απάντηση