Πολιτιστικός Σύλλογος Βρισαγωτών Λέσβου Αθήνας

Μέλη Δ.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Σταυρινός

Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Κούσκος

Γενική Γραμματέας: Αικατερίνη Σκιά

Ειδικός Γραμματέας: Γεώργιος Αθανασίου

Ταμίας: Μυρσίνη Πορτογλή

Μέλη: Γεώργιος Πετράς, Στυλιανός Γιαννάκος

Αναπληρωματικά μέλη:

Ξενοφών Σάμιος

Γεώργιος Κουγκούλιος

Εκπρόσωποι του Συλλόγου στην ΟΛΣΑ

Γεώργιος Αθανασίου

Γεώργιος Κουγκούλιος

Γεώργιος Πετράς

Ξενοφών Σάμιος