Πολιτιστικός Σύλλογος Βρισαγωτών Λέσβου Αθήνας

Πάσχα στο χωριό

Ανάσταση στη Βρίσα – 2017
Ανάσταση στη Βρίσα – 2016
Μοιρολόι της Παναγιάς και στολισμός Επιταφίου στη Βρίσα Λέσβου 2016
Ο στολισμός του Επιτάφιου στη Ζωοδόχο Πηγή Βρίσας Λέσβου 2014
Στόλισμα Επιταφίου στη Ζωοδόχο Πηγή Βρίσας 2017
Στολισμός Επιταφίου Ι.Ν Ζωοδόχου Πηγής Βρίσας Λέσβου 2015
Περιφορά Ανάστασης και πυρπόληση Ιούδα στη Βρίσα Λέσβου
Κυριακή Του Πάσχα 2016. Περιφορά Αναστάσεως και κάψιμο Ιούδα