Πολιτιστικός Σύλλογος Βρισαγωτών Λέσβου Αθήνας

Παλαιότερα τεύχη

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 01 – 1986

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 02 – 1986

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 03 – 1986

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 04 – 1987

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 05 – 1987

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 06 – 1987

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 07 – 1987

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 08 – 1988

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 09 – 1988

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 10 – 1988

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 11 – 1989

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 12 – 1990

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 13 – 1991

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 14 – 1991

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 15 – 1992

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 16 – 1992

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 17 – 1992

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 18 – 1993

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 19 – 1994

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 20 – 1995

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 21 – 1995

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 22 – 1996

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 23 – 1997

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 24 – 1997

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 25 – 1998

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 26 – 1998

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 27 – 1999

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 28 – 2000 

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 29 – 2001

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 30 – 2001

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 31 – 2002

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 32 – 2002

Ο Αντίλαλος της Βρίσας – Τεύχος 33 – 2003