Πολιτιστικός Σύλλογος Βρισαγωτών Λέσβου Αθήνας

Έρευνα

Ο Σύλλογος είστε εσείς! Οι απόψεις σας και οι προτάσεις σας είναι σημαντικές και μπορούν να βοηθήσουν.

Σας παρακαλούμε οι απαντήσεις σας να είναι επιγραμματικές και έως τρεις για κάθε ερώτημα. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, αν χρειαζόμαστε περαιτέρω διευκρινίσεις.